Meniu
Prenumerata

šeštadienis, gruodžio 9 d.


NEDARBO LYGIS LIETUVOJE
Antrą ketvirtį nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo iki 5,9 proc.
ELTA
Unsplash
Asociatyvi nuotrauka.

Nedarbo lygis 2023 m. antrą ketvirtį sudarė 5,9 proc. ir, palyginti su 2023 m. pirmu ketvirčiu, sumažėjo 1,8 procentinio punkto, praneša Valstybės duomenų agentūra.

Vis dėlto, palyginti su 2022 m. antru ketvirčiu, nedarbo lygis padidėjo 0,7 procentinio punkto.

Vyrų nedarbo lygis 2023 m. antrą ketvirtį buvo 6 proc., moterų – 5,9 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis sudarė 8,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 7,6 procentinio punkto, per metus – 3,1 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo ir 2023 m. antrą ketvirtį sudarė 2 proc., palyginti su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,1 procentinio punkto.

2023 m. antrą ketvirtį buvo 91,3 tūkst. 15–74 metų bedarbių, iš jų 15–24 metų aus – 7,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 25,1 tūkst. Ilgalaikių bedarbių 2023 m. antrą ketvirtį buvo 30,9 tūkst., arba 33,8 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 14 tūkst., per metus – 0,6 tūkst.

15–64 metų gyventojų užimtumo lygis 2023 m. antrą ketvirtį sudarė 73,8 proc., per ketvirtį jis padidėjo 2,3 procentinio punkto, per metus sumažėjo 0,6 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 2,5 procentinio punkto žemesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 72,6 ir 75,1 proc.).

Jaunimo (15–24 metų) užimtumo lygis 2023 m. antrą ketvirtį sudarė 30 proc., per ketvirtį padidėjo 1,5 procentinio punkto, per metus sumažėjo 0,8 procentinio punkto. 55–64 metų gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 2,4 procentinio punkto ir 2023 m. antrąjį ketvirtį sudarė 69,8 proc.

2023 m. antrą ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 536,3 tūkst., palyginti su 2023 m. pirmu ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 25,7 tūkst.

2023 m. antrą ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 444,9 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 50,6 tūkst., per metus – 8,7 tūkst.

2023 m. antrą ketvirtį buvo 909,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,5 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,3 proc. – besimokantis 15–24 metų jaunimas.

Statistinė informacija parengta remiantis Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. 2023 m. antrą ketvirtį apklausta 10,5 tūkst., arba 0,4 proc., 15–89 metų šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

2023 08 04 09:29
Spausdinti